Život a činy Ivana Hrozného

První ruský car Ivan IV. přezdívaný Hrozný si zasloužil své přízvisko svými děsivými činy. Zároveň avšak byl Ivan Hrozný tím, kdo dokázal sjednocovat, ale i skládat básně a i jinak tvořit. Jaké tedy byly činy prvního ruského cara Ivana Hrozného?
památník v moskvě

Malý velkokníže Ivan

Ivan IV. Vasiljevič se stal moskevským velkoknížetem již ve svých pouhých třech letech, roku 1533. Proto vládla Rusku Ivanova matka Jelena Glinska společně se zástupci vysoké šlechty, tak zvanými bojary. Již tehdy byl Malý Ivan svědkem krutých bojů o moc. Aby jejího syna nikdo nepřipravil o trůn, nechala jeho matka uvěznit dva Ivanovy strýce. Nelítostné boje o moc pokračovaly a neustaly ani po smrti Ivanovy matky Jeleny roku 1538, naopak se ještě vystupňovaly.  Přítrž jim učinil až Ivan, když dosáhl třinácti let. Tehdy společně se svými věrnými stoupenci převzal faktickou moc. Zároveň také nechal zavraždit svého soupeře Andreje Šujského a dal vyhnat jeho přívržence. V sedmnácti letech se potom nechal prohlásit za prvního cara vší Rusi a také se rozhodl oženit se. Za svoji ženu pojal Anastázii Zacharjinu Romanovnu-Koškinovnu.

Chorá mysl

Neustálé intriky a nedůvěra vůči ostatním však mladého Ivana poznamenaly a vyústily u něho k chorobné podezřívavosti a nemilosrdnosti. Ivan byl krutý a nemilosrdný vůči těm, kteří mu neprokazovali naprostou věrnost, nebo koho byť jen podezříval, že mu není oddaný. Ivan se také krutě vypořádával se svými nepřáteli i protivníky, které spatřoval hlavně v bojarech. Roku 1560 však zemřela Ivanova první žena Anastázie. S jejím úmrtím se Ivanův psychický stav ještě více zhoršil. Jeho paranoia a nedůvěřivost se ještě více prohloubila. V Rusku nastala velice tvrdá vláda, která zasahovala všechen lid, bez rozdílu, k jaké společenské příslušnosti náleželi.
katedrála st basil

Nadaný Ivan

Car Ivan IV. neměl ale pouze stinné stránky. Lidé jej vnímali jako velmi inteligentního a pilného. Mezi jeho zájmy patřilo i umění, kdy skládal básně a hudbu s pozoruhodným talentem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup