Podivné lásky slavných českých mužů

Antonín Dvořák

Vliv Dvořákovy ženy na jeho hudební úspěchy zkoumala řada badatelů. Jeho Anna byla hudebně nadaná, pochopila, že její vyvolený má výjimečný talent a celoživotně jej podporovala. Starala se o chod domácnosti, o děti a vyrovnala se smrtí tří dětí. Je zřejmé, že bez ní by Dvořák tak úspěšný nikdy nebyl. Proč tedy původně vášnivě miloval její sestru? Mladý hudebník nejprve vzplanul láskou k Josefíně Čermákové, ta jej však odmítla a on se začal dvořit její sestře Anně. S mladší Annou pak Antonín Dvořák prožil šťastné manželství. Otec Anny se sňatkem zásadně nesouhlasil a dceru vydědil.  Krásná Josefína zůstala jeho jakousi múzou a kus jeho srdce vždy patřil budoucí hraběnce Koutnicové. Hrabě Koutnic Dvořákovi věnoval hospodářské stavení ve Vysoké, které skladatel nechal přestavět na venkovský dům.
hudební skladba

Jaroslav Vrchlický

Za trochu lásky, šel bych světa kraj…Tak začíná jedna z nejslavnějších básní tohoto českého básníka přelomu 19. a 20. století. Napsal ji v roce 1892, kdy se ocitl v nejhlubší citové krizi. O dvacet let dříve se seznámil se Sofií Podlipskou, která kromě toho, že byla sestrou spisovatelky Karolíny Světlé, byla také o dvacet let starší než Vrchlický. Měla dvě téměř dospělé dcery a byla vdovou. Když mladý básník odjel do Itálie, vyměňovali si dopisy, ona věřila v jeho talent a on jí vyznával svůj obdiv.
příprava k psaní
Po návratu z ciziny se dále vídali. Pak se ale stalo něco neočekávaného. Sofie si uvědomila, že sama si básníka vzít nemůže, a tak mu nabídla za manželku svou 16letou dceru Ludmilu. Jen tak se jejich pouto nepřetrhne. Zamilovaný Jaroslav souhlasil a v roce 1879 se konala svatba. Matka koupila dva sousední byty, do jednoho se nastěhovali mladí a do druhého ona, aby byla Vrchlickému nablízku a mohla jej nadále podporovat. Mladému páru se narodila dcera Milada. Pak se ale jeho mladá žena zamilovala do herce Jakuba Seiferta a s ním měla dokonce dvě děti, syna Jaroslava a dceru Evu. Celá Praha o milencích mluvila, jen básník nic nevěděl. Nakonec mu pravdu vyjevila sama manželka. Manželé přesto zůstali spolu, i když Vrchlického toto zjištění na duši poznamenalo. Ochladl i jeho vztah k Sofii a ve stáří trpěl depresemi a problémy se srdcem.  


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup