Podivné lásky slavných českých mužů

.

Antonín Dvořák

Vliv Dvořákovy ženy na jeho hudební úspěchy zkoumala řada badatelů. Jeho Anna byla hudebně nadaná, pochopila, že její vyvolený má výjimečný talent a celoživotně jej podporovala. Starala se o chod domácnosti, o děti a vyrovnala se smrtí tří dětí. Je zřejmé, že bez ní by Dvořák tak úspěšný nikdy nebyl. Proč tedy původně vášnivě miloval její sestru? Mladý hudebník nejprve vzplanul láskou k Josefíně Čermákové, ta jej však odmítla a on se začal dvořit její sestře Anně. S mladší Annou pak Antonín Dvořák prožil šťastné manželství. Otec Anny se sňatkem zásadně nesouhlasil a dceru vydědil.  Krásná Josefína zůstala jeho jakousi múzou a kus jeho srdce vždy patřil budoucí hraběnce Koutnicové. Hrabě Koutnic Dvořákovi věnoval hospodářské stavení ve Vysoké, které skladatel nechal přestavět na venkovský dům.
hudební skladba

Jaroslav Vrchlický

.

Za trochu lásky, šel bych světa kraj…Tak začíná jedna z nejslavnějších básní tohoto českého básníka přelomu 19. a 20. století. Napsal ji v roce 1892, kdy se ocitl v nejhlubší citové krizi. O dvacet let dříve se seznámil se Sofií Podlipskou, která kromě toho, že byla sestrou spisovatelky Karolíny Světlé, byla také o dvacet let starší než Vrchlický. Měla dvě téměř dospělé dcery a byla vdovou. Když mladý básník odjel do Itálie, vyměňovali si dopisy, ona věřila v jeho talent a on jí vyznával svůj obdiv.
příprava k psaní
Po návratu z ciziny se dále vídali. Pak se ale stalo něco neočekávaného. Sofie si uvědomila, že sama si básníka vzít nemůže, a tak mu nabídla za manželku svou 16letou dceru Ludmilu. Jen tak se jejich pouto nepřetrhne. Zamilovaný Jaroslav souhlasil a v roce 1879 se konala svatba. Matka koupila dva sousední byty, do jednoho se nastěhovali mladí a do druhého ona, aby byla Vrchlickému nablízku a mohla jej nadále podporovat. Mladému páru se narodila dcera Milada. Pak se ale jeho mladá žena zamilovala do herce Jakuba Seiferta a s ním měla dokonce dvě děti, syna Jaroslava a dceru Evu. Celá Praha o milencích mluvila, jen básník nic nevěděl. Nakonec mu pravdu vyjevila sama manželka. Manželé přesto zůstali spolu, i když Vrchlického toto zjištění na duši poznamenalo. Ochladl i jeho vztah k Sofii a ve stáří trpěl depresemi a problémy se srdcem.  

Podivné lásky slavných českých mužů
4.7 (93.33%)3
.