Měsíčně se při průměrné mzdě odvedou 4 000 Kč na zdravotním pojištění za každého

Spoustu lidí nadává, že když si celý život platilo zdravotní pojištění a každý měsíc tudíž několik tisíc, tak přesto musí platit v lékárně za nákup léků. Týká se to legislativní úpravy, na co všechno se dají peněžní prostředky vybrané od občanů využít. Ve zkratce lze říci, že se používají na základní zdravotní péči, lékařské úkony či použitý materiál. Nedá se ani říci, že léky nejsou hrazeny, bohužel pouze zčásti, ale záleží na druhu léku. Nebýt tohoto postupu, platili bychom v lékárně mnohem více.
nemocnice v usa.jpg
Současná česká ekonomika roste, hospodářství zažívá boom, klesá nezaměstnanost a z našich mezd se odvádí více peněz do zdravotnictví. Neplatí však, že se nám tímto sníží doplatky a poplatky u potřeb, úkonů a nákupů, které souvisí s lékařskou péčí. Zvyšuje se ale kvalita v nemocnicích, přístrojích, vláda zavádí nové opatření, které vedou k modernizaci. Vše ale určitou dobu trvá a je jasné, že do pár okamžiků nebudou všechna zdravotnická zařízená oplývat novým vybavením.
Průměrná hrubá mzda se v České republice vyšplhala už mírně nad 30 000 Kč, spoustu lidí ale na tuto částku nedosáhne, a právě zmíněný průměr zvyšují majitelé velkých firem, ekonomové, známé osobnosti, sportovci a třeba politici. Z údaje o výši průměrné mzdy lze vypočíst výše zdravotního pojištění. Zákon uvádí 4,5 %, která se strhává z hrubé mzdy zaměstnance, a sazbu 9 %, kterou odvede zaměstnavatel za zaměstnance. Z 30 000 Kč tak z hrubé mzdy přijdeme o 1 350 Kč měsíčně, zaměstnavatel navíc odvede 2 700 Kč – celkem tedy 4 050 Kč.
ikony zdravotnictví.jpg

Hrubá mzda však není jediným ukazatelem, který slouží pro výpočet výše zdravotního pojištění. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odvádí zálohy podle výše vyměřovacího základu, který činí 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji za minulý rok. Zdravotní pojišťovně tak OSVČ předloží Přehled o příjmech a výdajích za předchozí rok. Na konci období tak velmi často dojde k přeplatku či doplatku pojištění.
Poslední skupinou občanů tvoří tzv. státní pojištěnci. Jedná se o děti, studenty, nezaměstnané, maminky na mateřské dovolené, důchodce včetně poživatelů invalidních, sirotčích, vdovských a vdoveckých důchodů, osoby pobírající hmotnou nouzi, osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, ale také o vězně a osoby ve vazbě. Poté existují další případy, kdy za osoby celé zdravotní pojištění platí stát.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup