Chybí vám odborníci? Využijte režim Ukrajina

Režim Ukrajina umožní získat odborné pracovníky z Ukrajiny na dlouhodobý zaměstnanecký poměr. Za dobu trvání projektu už využilo odborníky z Ukrajiny mnoho firem. Kvalifikovaní zahraniční pracovníci pomáhají tam, kde se nedaří obsadit volné pracovní místo.

Co je režim Ukrajina

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí a Hospodářská komora České republiky spolupracují na projektu s názvem režim Ukrajina. Ten dává firmám možnost získat kvalifikovanou pracovní sílu ze zahraničí až na 1 rok.
Pracovní agentury značně usnadňují zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny, jelikož propojí zaměstnavatele a konkrétní uchazeče ze zahraničí.

rezim-ukrajina

Cíl režimu Ukrajina

Zaměstnavatelé ohroženi nedostatkem pracovníků na českém trhu, začali hledat pracovní sílu v zahraničí. Narazili však na problém, kterým je dlouhé vyřízení nejrůznějších formulářů a náležitostí.
Jednou z nich je i zaměstnanecká karta. Kompletní vyřízení může trvat i několik měsíců a zaměstnavatel nemůže čekat takto dlouhou dobu. Cílem režimu Ukrajina je zkrátit dobu přijetí uchazeče.

Kdo může režim Ukrajina využít

Projet Ukrajina může využít zaměstnavatel, který je daňovým rezidentem ČR. Jeho podnikání musí být delší než 2 roky a musí mít minimálně 6 zaměstnanců. Zároveň musí prokázat bezdlužnost vůči státním institucím.
Zaměstnavatel musí prokázat, že se jedná o místo, které nebylo možné obsadit českým pracovníkem a že je v souladu s předmětem činnosti podniku.
Modrá karta pak zahraničním pracovníkům umožní výkon vysoce kvalifikované práce a opravňuje je k pobytu na území ČR.

zamestnanci

Výhody režimu Ukrajina

V režimu Ukrajina máte mnohem rychlejší a snadnější vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu. Zahraniční úřad (konzulát) přímo osloví vybraného uchazeče a sdělí mu termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Jak se vyřizuje režim Ukrajina

Český zaměstnavatel nejprve žádá na pobočce Úřadu práce o zařazení pracovní pozice do evidence pozic pro držitele zaměstnaneckých karet. Zároveň vyplní žádost o zařazení do režimu Ukrajina. Dokumentaci následně předává některému z garantů režimu Ukrajina. O zařazení zaměstnavatele do projektu jsou informovány příslušná ministerstva.
Vybraný uchazeč pak od konzulátu obdrží termín, kdy se má dostavit k vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu ve Lvově.
Schvalování probíhá ve zrychleném režimu a uchazeči je vydáno dlouhodobé vízum do ČR už na území Ukrajiny.

ukrajinci

Pracovní agentury pomáhají

S obsazením konkrétních pozic ve firmě a zároveň s vyřízením veškerých náležitostí v režimu Ukrajina vám pomůže pracovní agentura IRS Czech. Společně s ní probíhá vyřízení všech náležitostí mnohem rychleji a pohodlněji. IRS Czech vám dokáže pomoci i při zajištění krátkodobých víz pro cizince nebo nostrifikaci jejich diplomů.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup