Jak vyřídit pracovní povolení pro cizince v ČR?

Cizinci u nás mohou vykonávat práci pouze s platným pracovním povolením a povolením k pobytu na území České republiky. Získat takováto povolení lze u konkrétního zaměstnavatele, který může zajistit také vydání modré a zaměstnanecké karty.
Krátkodobé pracovní vízum vám stačí v případě, že v České republice pracujete méně než 90 dní. Jestli-že plánujete v ČR pracovat déle, budete potřebovat zaměstnaneckou kartu, modrou kartu nebo vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Vydání pracovního povolení pro cizince

Cizinci mohou v České republice pracovat pouze, když nevlastní zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Cizinec také nesmí mít u nás zajištěn dlouhodobý pobyt za jiným než pracovním účelem. Výjimku mají cizinci, kteří vlastní dlouhodobý pobyt vztahující se k podnikání nebo investování.
Pracovní povolení je nutné sjednat ještě před příchodem do ČR. Lze o něj požádat na krajské pobočce úřadu práce. Je také možné o povolení požádat přes zaměstnavatele. To znamená, že cizinec nebude žádat sám, ale prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby.
To lze uskutečnit pouze, když má zaměstnavatel ČR sjednanou smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem, díky kterému cizinec u nás pracuje.

zaměstnanci

Platnost pracovního povolení

Pracovní povolení se cizincům běžně vydává na 2 roky. Je však možné toto povolení prodloužit a cizinec tak u nás může práci vykonávat i déle. O prodloužení lze požádat až 3 měsíce před koncem povolení.

Co je zapotřebí, aby mohlo být povolení k zaměstnání vydáno

Žádost je podávána písemně. Nazývá se „žádost cizince o povolení k zaměstnání – o prodloužení povolení k zaměstnání.“ Nedílnou součástí žádosti je přiložení pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti se zaměstnavatelem.
V případě, že cizinec ještě smlouvu nevlastní, je možné přiložit smlouvu o smlouvě budoucí. Ta zavazuje obě strany k uzavření pracovního poměru k určitému datu.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je speciální druh povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky. Vydáno je za účelem zaměstnání delšího než 3 měsíce. Pokud cizinec tuto kartu vlastní je povinen bydlet pouze na území ČR, pracovat jen na pozici, na kterou karta byla vydána a pracovat na pozici, ke které cizinec dostal souhlas.

pracovní povolení

Cizinci bez pracovního povolení

Pokud v České republice pracuje cizinec bez pracovního povolení, musí za něj zaměstnavatel uhradit všechny náklady spojené s vyhoštěním. Součástí těchto nákladů je stravování, přeprava či další…
Zaměstnavatel nemusí částku hradit jen v následujícím případě. Tím je situace, kdy cizinec vydal zaměstnavateli padělané doklady. Zaměstnavatel ale musí dokázat, že o padělaných dokladech neměl tušení a sám splnil všechny potřebné úkony k zaměstnání cizince v České republice.
Chcete mít jistotu, že budete mít vše vyřízené v pořádku? Obraťte se na naši pracovní agenturu IRS Czech, která se na nábor zahraničních pracovníků specializuje.

4/5 - (1 vote)

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup